Adviesbureau voor Voeding en Diëten - L. Smit -
Goed om te weten

Behandeltijd
Mijn behandeling en begeleiding bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. Ik werk het op maat gemaakte voedings-/dieetadvies uit; maak uw status in orde en heb in overleg met u schriftelijk (soms mondeling) contact met uw arts of betrokken hulpverlener over het gemaakte dieetadvies. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd.

 

Invulformulieren;

Voor aanvang van de behandeling is het fijn om een praatpapier te hebben. Daarom vraag ik of u 3 dagen een eetdagboekje wilt invullen: eetdagboek  

Voor cliënten met darmproblemen is er een Fodmap-klachtenformulier, darmklachten-eetverslag en ook darmklachten-scoreformulier (kort) dat ook ingevuld en meegenomen mag worden naar eerste afspraak. 

Voor cliënten met Diabetes Mellitus heb ik ook verschillende invuldagboekjes. Mocht het nodig zijn dan mail ik ze u. 

    

Afspraak afzeggenappeltaart
Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht. De verzekering vergoedt deze kosten niet. 

Zie hier voor de Algemene Voorwaarden.


Privacy
Tijdens mijn behandeling is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met mij bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard. Respect voor u en uw omstandighedenen staan hoog in mijn vaandel en ik streef altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen. Bekijk hier het Privacy protocol.

 

Voor aanvang van het eerste consult wordt u gevraagd een toestemmingsformulier behandelovereenkomst te tekenen waarin de algemene voorwaarden en het privacy protocol opgenomen zijn.

 

Klachtenregeling
Bent u niet tevreden over mij? Bespreek het dan met me. Samen proberen we dan een oplossing te vinden voor uw klacht. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 - 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl. Voor meer informatie zie ook Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail