Adviesbureau voor Voeding en Diëten - L. Smit -
Er zijn twee manieren om een afspraak te maken
Een afspraak maken: 

Afspreken zonder verwijsbrief
Met ingang van 1 september 2011 kunt u zelf een afspraak maken met een diëtist. Een verwijsbrief van de huisarts of specialist is (meestal) niet meer nodig. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD). Een aantal zorgverzekeraars heeft een verwijsbrief toch als eis in de polisvoorwaarden vermeld. 

 

Afspreken met verwijsbrief

Sommige zorgverzekeraars hebben in hun aanvullende polisvoorwaarden van 2019 vastgelegd dat een verwijsbrief wel nodig is (u kunt dit nalezen in uw polisvoorwaarden). U kunt uw huisarts of specialist dan om een verwijsbrief vragen.

Clienten die via de Ketenzorg (Kcoetz) voor Diabetes Mellitus type 2, COPD of CVRM doorverwezen worden krijgen altijd een Kcoetz-verwijsbrief mee van de huisarts of POH (praktijkondersteuner huisarts).

De eerste afspraak zonder verwijsbrief

Komt u voor het eerst bij mij zonder verwijsbrief? Dan vindt er een zogeheten D(irecte)T(toegankelijkheid)D (diëtetiek)-screening. Dit is een vooronderzoek (screening) om te kijken of u bij mij de juiste dieetzorg kunt krijgen.

Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.  Zijn er twijfels, dan geef ik u het advies om contact met uw huisarts op te nemen. Voor de screening staat 15 minuten gepland. Bij voldoende duidelijkheid vindt na de screening de verdere dieetbehandeling plaats die ongeveer 60 minuten duurt. Totaal duurt het eerste consult ongeveer 75 minuten (= directe tijd) (of zo nodig langer). 

 

De eerste afspraak met verwijsbrief:
De diagnose is dan al door de arts gesteld. Ook nu wordt uw situatie nauwkeurig in beeld gebracht en de dieetbehandeling volgt direct daarna. Totaal duurt het eerste consult ongeveer 75 minuten (of zo nodig langer).  

 

De dieetbehandeling:

Voor aanvang van het eerste gesprek wil ik graag dat er 3 dagen (waarvan 1 weekend dag) een eetdagboekje bijgehouden wordt met wat u die dagen eet en drinkt. Klik hier voor eetdagboek. Dit neemt u mee naar het gesprek. We bespreken uw hulpvraag, verwachtingen, barrieres, dieetvoorgeschiedenis en voedingsgewoonten. Daarna bespreken we wat u nodig heeft om uw doel te bereiken. Aan hand van de kernproblemen maken we samen een behandelplan (met evt.  een voedingsadvies toegepast op uw mogelijkheden). We bespreken de stappen die u wilt en kunt maken. Het eerste consult duurt in ongeveer 75 minuten (of zo nodig langer).

 

Vervolgafspraken:
Afhankelijk van uw doel worden de vervolgafspraken gemaakt. U kunt dan vragen stellen, knelpunten naar voren brengen en samen zoeken we naar oplossingen binnen uw mogelijkheden om zo goed mogelijk het gestelde doel te bereiken. Een vervolgafspraak duurt ongeveer 25-30 minuten.

 

Wordt de huisarts geïnformeerd?
De huisarts ontvangt een rapportage van de diëtist, behalve als u aangeeft dit niet te willen.
 

Contact

U kunt via de mail: lia_smit@quicknet.nl contact opnemen. Ik zal binnen drie werkdagen uw bericht beantwoorden. 

Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag binnen kantooruren op

tel: 023 5373369 (zo mogelijk bellen tussen 12.00-13.00 uur).